دانلود مقاله جوشکاری لیزر

۱) لیزرها

لیزرها دستگاههایی هستند که تابش همدوس یا تقویت تابش در بسامدهایی در ناحیه مادون قرمز، مریی یا فرابنفش طیف موج الکترومغناطیسی را ایجاد میکنند.

۲) مولفه های اساسی یک لیزر

مولفه های اساسی یک لیزر به قرار زیر است :

الف) محیط فعال شامل مجموعه مناسبی از اتمها، مولکولها، یونها و یا نیمرساناها.

ب ) فرآیند دمش که قادر است این اتمها و یا مولکولها را به ترازهای با انرژی بالاتر تحریک سازد.


پیشنهاد می کنیم ... 000 2333
webmaster ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۹۲ بدون دیدگاه مشاهده : 700 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)