دانلود کتاب فیزیولوژی مغز انسان

حافظه مغز, سرطان مغز, سلول های خاکستری مغز, سلول های مغز, سکته مغزی, سیگنال های مغز, ضربه مغزی, عصب های مغز, مرگ مغزی, مغز انسان, مغز تخمه, مغز حیوانات, مغز گوسفند

3_bottom

سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System) به عنوان دریافت کننده، پردازش گر و تنظیم کننده تحریکات، کنش ھا و واکنش ھای ارادی و غیر ارادی انسان، در ارتباطی ھماھنگ با سایر سیستم ھا و با بکار گیری آن ھا، ارتباط و تطبیق انسان با دنیای پیرامون و درون خود را برقرار می سازد. در سیستم دقیق، پیچیده و یکپارچه ی بدن انسان، نقش ھدایت به سیستم عصبی مرکزی و مغز تعلق دارد، از این رو “مغز انسان” قابل تامل ترین پدیده ھا برای شناخت و بررسی ھای علمی و ھمچنین پیچیده ترین و ھنوز ناشناخته ترین آنھاست. در این پژوهش به بررسی اجمالی آناتومی و فیزیولوژی مغز انسان، پرداخته شده است.

14165014827


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۳ بدون دیدگاه مشاهده : 402 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)