دانلود کتاب راهنمای خطاهای مودم

حتما برای شما نیز پیش آمده است که قصد اتصالبه اینترنت را داشتید و پس از انتخاب کانکشن مورد نظر و هنگام اتصال بهشماره مقصد با Error خاصی روبرو شده اید. این Error ها به علت خطاهاییاست که در مودم و هنگام اتصال به شبکه پیش می آید. در صورتی که به اینخطاها دقت کنید مشاهد میکنید که در کنار توضیح خطا کد Error نیز ذکر شدهاست به عناون مثال Error 691 در این کتاب قصد داریم تا تمامی  خطاهایمودم را به همراه کد آنها به شما معرفی کنیم. این ترفند مرجع خوبی برایزمانی است که با مودم خود دچار مشکل شده اید.


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۲ بدون دیدگاه مشاهده : 257 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)