دانلود نمونه قرارداد نیروی کارگر به صورت پیمانکاری

قراردادکارموقت

براساس مفاد قانون کارجمهوری اسلامی ایران این قراردادبین شرکت (مسئولیت محدود)ثبت شده به شماره با مدیریت اقای به نشانی          که دراین قرارداد به اختصارکارفرما نامیده میشودازیکطرف واقای……. ادرس ……………………….که ازاین پس کارگرنامیده میشود منعقد میگردد.

تبصره:این قراردادجهت کارموقت باتوجه به بند((و))ازماده ((۱۰))قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۹۲ بدون دیدگاه مشاهده : 2,342 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)