دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه

لینک دانلود کتاب حذف گردیده است

گرتو خواهی در دو گیتی عز و جاه                     فاعل هر عز و غیرت این کتاب

دشمنانت نیست میسازد که هست                 فاقد هر ترس و وحشت این کتاب

از پی ملکی اگر در این سرای                         حامل هر ملک و ثروت این کتاب

گر دچار ذلت و عسرت شدی                          رافع هر عسر و ذلت این کتاب

گر که دولت از خدا خواهی به دهر                    باعث هر نام و دولت این کتاب

اوج و رفعت گر طلب از حق می کنی                واجد هر اوج و رفعت این کتابپیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۰۴ / ۰۳ / ۱۳۹۳ بدون دیدگاه مشاهده : 1,511 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)