دانلود مقاله ناتوانی های یادگیری و مشکلات در تشخیص و درک بینائی

اگرچه نوزادان از همان بدو تولد قدرت بینایی دارند ولی بسیار نزدیک بین هستند. تیزی حس بینایی نوزادان در بدو تولد بین ۲۰۰/۲۰ تا ۴۰۰/۲۰ است که نشان می دهد تقریباً تا ۶ متری خودشان را می بینند. این در حالی است که بچه های بزرگسال تر با قوه بینایی عادی می توانند تقریباً ۶۱ متری ۱۲۱ متری خودشان را ببینند.

نوزادان در کانونی کردن نیز مشکل دارند (کلمن و بنکس ۱۹۹۸). وقتی به صندلی در ۵/۱ متری خودتان نگاه می کنید و سپس به تخته سیاهی که در ۶ متری شما قرار دارد نگاهی کنید درجه انحنای عدسی چشمتان طوری تغییر می کند تا تصویر را در کانون نگه دارد. این در حالی است که قدرت تطابق بینایی نوزادان یک سوم قدرت تطابق بزرگسالان است. (برنر.۱۹۶۵). بهترین فاصله کانونی برای نوزادان ۱۹ سانتی متر است. نوزادان نمی توانند چشم خود را به خوبی روی اشیای دور متمرکز کنند یا به اشیا نزدیک شوند. اما همین تیزی ضعیف بینایی نوزادان نیز به آنان کمک می کند. وقتی مادر نوزاد می تواند در هنگام شیر خوردن صورت مادرش را ببیند. اما توانایی های بصری نوزادان خیلی سریع بهبود می یابند. توانایی کانونی کردن آن ها تقریباً در ۲ ماهگی نزدیک به توانایی کانونی کردن بزرگسالان می شود و ظرف یک سال تیزی حس بینایی اطفال به تیزی حس بینایی بزرگسالان می رسد. اطفال انگیزه عجیبی برای تعقیب محرکهای بصری دارند و حتی در محیطهای تاریک نیز با چشمان خود محرکها را دنبال می کنند


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۲ بدون دیدگاه مشاهده : 280 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)