دانلود مقاله اصول علمی زیست مکانیک

فصل اول:

این فصل، اصول پایه ای به کار گرفته شده در سرتاسر این کتاب را برای درک ساختار و عملکرد سیستم اسکلت یا عضلانی به خواننده معرفی می کند. بیومکانیک مطالعه ی سیستم های بیولوژیکی توسط اجرای قوانین فیزیک می باشد. اهداف این فصل مرور اصول و ابزار تجزیه های مکانیکی و توضیح رفتار مکانیکی بافت هایی است که سیستم اسکلت عضلانی را می سازند. اهداف ویژه ی این فصل موارد زیر می باشد:

۱)  مرور اصولی که اساس قواعد بیومکانیکی بدن های استوار را شکل داده اند.

۲)  مرور رویکرد های ریاضی به کار گرفته شده برای انجام قواعد اسکلت استوار.

۳)  بررسی مفاهیم به کار رفته برای ارزیابی ویژگی های مواد دگردیس پذیر

۴)  توضیح ویژگی های بافت های بیولوژیکی اولیه

۵)   مرور اجزاء و رفتار مجموعه ی مفاصل

با ادراک اصول قواعد بیومکانیکی و ویژگی های زیستی بافت های اولیه ی سیستم اسکلت- عضلانی، خواننده در جهت اجرای این اصول برای هر قسمت بدن آماده خواهد شد تا مکانیک های حرکت نرمال هر قسمت را بداند و تأثیرات اختلالات پاتومکانیک یا مکانیک بیماری را در مورد جابه جایی احساس کند.

معرفی اصول بیومکانیک، دکتر اَندرو آرکادونا


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۲ بدون دیدگاه مشاهده : 413 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)