داستان کوتاه هر آنچه از من بر می آمد

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت !

پرسیدند : چه می کنی ؟

Meghbalika007_1283727675_1-bird-sightings-house-sparrow-fledgling-1a
پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !
گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد !

گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟

پاسخ میدم : هر آنچه از من بر می آمد !


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۳ بدون دیدگاه مشاهده : 609 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)