داستان کوتاه شادی برای همه

در سمیناری به حضار گفته شد اسم خود را روی بادکنکی بنویسید همه اینکار را انجام دادند و تمام بادکنک ها درون اتاقی دیگر قرار داده شد اعلام شد که هر کس بادکنک خود را ظرف ۵ دقیقه پیدا کند

داستان کوتاه شادی برای همه

short-stories-a-joy-for-all

همه به سمت اتاق مذکور رفتند و با شتاب و هرج و مرج به دنبال بادکنک خود گشتند ولی هیچکس نتوانست بادکنک خود را پیدا کند دوباره اعلام شد که این بار هر کس بادکنکی که برمیدارد به صاحبش دهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طولی نکشید که همه بادکنک خود را یافتند دوباره بلندگو به صدا درآمد که این کار دقیقاً زندگی ماست وقتی تنها به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حالی که شادی ما در شادی دیگران است شما شادی را به دیگران هدیه دهید و شاهد آمدن شادی به سمت خود باشید


پیشنهاد می کنیم ...
webmaster ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 203 تعداد بازدید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)